Fotó: Csaplár Benedek Adattár, Dunaszerdahely

 

Dunaszerdahely emlékeit kutatjuk

Várjuk a városlakók vagy a Dunaszerdahelyről elszármazottak segítségét, tárgyi emlékeiket, fotóikat további kutatásainkhoz, adatbázisunkhoz!

Ezúton is kérjük a város jelenlegi és elszármazott lakosságát, hogy településünk várostörténetének további kutatásához régebbi tárgyi emlékeikkel, fotóikkal, képeslapjaikkal, egyéb dokumentumaikkal járuljanak hozzá.

Kérjük és várjuk Önöktől az egykori Dunaszerdahely emlékeit, így például

  • régi képeslapokat, fotókat, dokumentumokat (levelek, végzések stb.),
  • a régi újságokat (pl. a Csallóközi Lapok vagy a Csallóközi Hírlap számait), könyveket, folyóiratokat, illetve
  • bármilyen Dunaszerdahelyhez kötődő anyagokat, dokumentumokat, tárgyi emlékeket (pl. céhzászlók, gimná­ziumi kitűzők, egykori évkönyvek, régi naptárak, vöröskeresztes könyvek, katolikus legényegyletes kitűzők, sapkák stb.)

Várjuk azokat a régi családi felvételeket is, ahol látszik az egykori városkép, illetve a város egyes épületei. 

A beérkezett anyagokat digitalizálás után visszaadjuk a tulajdonosnak, vagy felajánlás esetén a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek adattárban helyezzük el azokat, megörökítve a felajánló nevét.

Egyeztetés esetén személyesen is el tudunk menni az anyagokért.

 

Nagy Attila helytörténész 

E-mail

Honlap: www.dunaszerdahely.com

Facebook: Az én városom, Dunaszerdahely

 

Tisztelettel kérjük, ha módjában áll, segítse munkánkat!