A Katolikus Egyház dunaszerdahelyi közösségének majdhogynem ezredéves históriája a korai Árpád-kor végtelen homályába nyúlik vissza – szervesen egybefonódva az egykori kis település, Szerdahely létrejöttével és múltjának mélységeivel. Ahhoz, hogy megérthessük magának a későbbi Dunaszerdahelynek a létét, illetve azt, hogy mi mindannyian miért is élünk ebben a városban, fontos, hogy magunk előtt lássuk históriás múltjának ezt a rendkívüli és meghatározó szeletét, egyháztörténetének rendkívüli folyamát.

Erre az utazásra hívjuk most a kedves Olvasót!

Szerdahely szíve. A dunaszerdahelyi Szent György-templom múltja és jelene. Glória, 2012., 104 old.