A mai Sikabony területét is magába foglalta a honfoglalás után az az egykori nagyobb birtok, amely Abonyé (mint személyé) volt, s amely egészen a 13. századig egy közigazgatási egységként működhetett. Abony, mint település legkorábbi okiratos említése terra Oboni névalakban fordul elő IV. Béla királynak (1236–1270) egy 1236-os oklevelében...

Sikabony, 2015., Sikabony Polgári Társulás, 28 old.