Épületek, szobrok, emlékművek és emléktáblák, szakrális kisemlékek, temetők, történelmi síremlékek, eltűnt emlékhelyek.

Mindenképpen érdekes, és több szempontból sem szokványos kiadványt tart a kezében a kedves Olvasó: a Csallóköz szívének, Dunaszerdahelynek a régmúltját feltáró helytörténeti kutatás eredményének újabb darabját. 

E kutatás részeként teszünk le a kedves olvasó számára kis kötetünket, benne összefoglalva a mai város ismert emlékhelyeit: fontosabb történelmi épületeit, szobrait, emlékműveit és emléktábláit, de – a teljesség kedvéért természetesen – helyt kapnak a kiadványban a szakrális kisemlékek, a temetők, a fontosabb síremlékek is. S minthogy a város múltjának összefüggései nehezen érthetők, illetve értelmezhetők a mára sajnos eltűnt, s majdhogynem feledésbe merült egykori emlékhelyek nélkül, így azok közül is bemutatjuk a legjellegzetesebbeket, legismertebbeket. 

A Dunaszerdahely emlékhelyei természetesen nem csak a helytörténet szerelmeseinek szól, hanem sokkalta inkább a pedagógusoknak, s még inkább tanítványaiknak. Nekik szeretném megmutatni, hogy mára milyen értékek őrződtek meg a településen, annak ellenére, hogy Dunaszerdahely az 1960-as évektől teljes – s nem mondhatnánk, hogy mindenben javára váló – átalakulásokon ment keresztül. E számos esetben politikai indíttatású átalakulás során eltűntek régi temetői, arculatát meghatározó középületei, lakóházai. Csupán a múlt nyomainak töredékei maradtak az utódokra.

Sokakban felmerülhet a kérdés, vajon minden fent leírt oknak és ténynek ellenére szükség van-e egy Dunaszerdahely emlékhelyeit bemutató kiadványra. Van-e ilyennek létjogosultsága? A válasz a kiadványban és persze magában a kérdezőben is rejlik. Annak ugyanis, aki tudja, hol található a szerdahelyi Mater Dolorosa, tudja, merre is volt a Gloserpark és például jól ismeri a Szentfundus, templomaink, vagy a Sárga kastély hiteles történetét, avagy tudja, hol lelhető fel ma a város legrégibb köztéri szobra, nos, neki lehet, kevesebb információt rejt a kötet. Mindenki más számára azonban értékes összefoglaló, „kis dunaszerdahelyi enciklopédia” lehet a képekkel, idézetekkel gazdagon tarkított könyv. 

Fogadják, olvassák úgy, ahogyan készült: szívből, szeretettel. 

Nagy Attila helytörténész

 

Dunaszerdahely emlékhelyei. Épületek, szobrok, emlékművek és emléktáblák, szakrális kisemlékek, temetők, történelmi síremlékek, eltűnt emlékhelyek. Historium, 2013., 110 old.