Egy város története nem csupán évszámokból vagy az azokhoz kapcsolódó eseményekből áll. Hanem sokkalta inkább élettörténetekből. A hajdan itt élt emberek, családok szövevényes történetéről szól vagy inkább mesél. Harcaikról, de még inkább mindennapi ügyes-bajos dolgaikról.  

Közöttük, városunk szülöttei, illetve az itt élt, hajdani közösségeinkben tevékenykedők között számos olyan személyiség van, aki bizony figyelemre méltó életpályát írt le. Természetesen mindegyikük a maga módján. 

Ha híres történelmi személyt szeretnénk felmutatni az egykori Dunaszerdahely históriájából, többek között a pókateleki Kondé család, az erdődi Pálffy család, a benefai Bacsák vagy a nagybudafai Vermes család némely tagját szoktuk megemlíteni.

Miközben a várostörténeti mozaik egyes részeit a helyre rakva bizony tágul a kör, és olyan családok is ránk köszöntenek, mint például a padányi Biró, a dévaványai Halasy, a prileszi Prileszky, a nemesszegi Petényi, az ollétejedi Ollé és Antal, a sikabonyi Angyal, Gálffy, Mátis vagy éppen a Szladits család. 

Vannak köztük egyháziak, földbirtokosok, országos rangig emelkedett hivatalnokok, ám számos tudóst, közéleti személyiséget, kultúraszervezőt, de éppenséggel tábornokot is találunk Dunaszerdahely szülöttei között... 

Jelen kis kiadványunk városunk fiataljai számára készült – nekik szeretne röviden, mégis közérthetően megmutatni e hajdanán itt született vagy a városunkban élt híres személyiségek közül néhányat. Persze terjedelme okán nem vállalkozik – nem is vállalkozhat a teljességre. Jó hír azonban, hogy erre majd egy bővebb kiadvány formájában kerítünk sort a későbbiekben...

Reményeink szerint addig ez a rövid összefoglaló mutathatja fel őket, mint példaképeket. És talán hozzájárulhat ahhoz, hogy végre „arcot adjunk” Dunaszerdahely város múltjának. 

Dunaszerdahely jeles személyiségei. Perfects Rt., Dunaszerdahely, 2021, 24 old.