• Isten hozta
  Isten hozta

  Isten hozta

  Az én városom, Dunaszerdahely helytörténeti portálon!

  2012. június 22-én indult helytörténeti portálunk célja egyértelmű: sajátos választ akarunk adni a körülöttünk élő emberek számára, hogy mit jelent magyarságunk, mit jelent a gyökerekhez való kötődés, az identitásnak ezek a szálai hogyan is határozzák meg a mi magunk, de főképp gyermekeink jövőbeli életét, boldogulását. Múlt nélkül nincsen jövő, szokták mondani. Mi ezt a múltat akarjuk a kedves szöfröző előtt feltárni, megmutatni. Jelként felemelni...

  Elolvasom a legújabb bejegyzéseket!

   

 • Várjuk a segítségét!
  Várjuk a segítségét!

  Várjuk a segítséget!

  Dunaszerdahely emlékeit kutatjuk!

  Sajnos mindig kevesen vagyunk, és hogy jó munkát, mindenki számára értékeset hozzunk létre, ahhoz az Ön segítségére is szükségünk van. Keressük Szerdahely még ma is fellelhető emlékeit - képeket, képeslapokat, dokumentumokat, régi újságokat (pl. Csallóközi Lapok, Csallóközi Hírlap), tárgyi emlékeket stb. Ha tud, vagy szeretne segíteni, kattintson a lenti gombra!

  Igen, segítek!

   

 • Ön mire emlékszik?
  Ön mire emlékszik?

  Ossza meg emlékeit!

  Ön mire emlékszik? Írja meg nekünk!

  Sokan visszaemlékeznek még a régi városra, az egykor itt élt emberekre. Az emlékek elő-előbukkannak. Írja meg nekünk ezeket, még ha csak pár sorban, gondolatfoszlányban is. Segítse így is a munkánkat!

  Szeretnék pár sort küldeni

   

 • Küldjön hírt, programajánlót!
  Küldjön hírt, programajánlót!

  Küldjön hírt, programajánlót!

  Írjuk meg együtt a közös szerdahelyi eseménynaptárt!

  Sokszor kellemetlen, hogy nem tudunk egymás rendezvényeiről, programjairól. S milyen jó lenne, ha mindezt végre egy helyen tudnánk megnézni.

  A jobb oldalsávban található eseménynaptárral ez lenne a célunk. Azonban hogy minél színesebb és gazdagabb legyen ez a programajánlat, bizony szükségünk van arra is, hogy minél többen elküldjék programajánlókukat!

  Hírt,  eseményajánlót küldök!

   

Dunaszerdahely történelmi blogja | Korok, gondolatok

Katonahősökre is emlékezünk

Az I. és II. világégés borzalmait településünk lakói nem csupán az 1914–18-as hadifogolytáborral élték meg, hanem a sorozások, bevonulások után a hadszíntereken, a frontokon számos dunaszerdahelyi, illetve akkor még sikabonyi katona szolgált. A szerencsésebbek hazajutottak, ám voltak, akiknek nyughelye mindmáig ismeretlen, akik Oroszoszág, Bosznia, vagy Olaszország jelöletlen katonasírjaiban, tömegsírjaiban pihennek. November 2-án Dunaszerdahelyen őrájuk, és a város további polgári áldozataira (a bombázások halottjaira, a városból a gázkamrákba hurcolt zsidó lakosokra) emlékezünk, kegyelettel.

Bővebben...

Dunaszerdahely legrégibb köztéri szobra romjaiban is lenyűgöző

2013-ban lesz 300 éves az a (duna)szerdahelyi kőszobor – mondjuk így: városunk legrégibb köztéri szobra –, pontosabban talapzatának és a mára sajnos eltűnt szobrát tartó oszlopának maradványa, amelyet 1713-ban emelt a Pókateleki Kondé család három testvére: Ádám, Ferenc és György.

Mit is tudunk e legrégibb szerdahelyi köztéri szoborról? A leírások szerint ez a szakrális emléke, kőszobra városunknak a gyermek Jézust a karján tartó Boldogságos Szűz Máriát ábrázolta („statua lapidea B. M. V. Jesum in ulnis gestantis”), amely egy magas talapzaton nyugvó oszlopon helyezkedett el – hasonlóképp, mint a Templom téren található, 1777-ben emelt Szentháromság oszlop. A három testvér édesanyjuk végakarata szerint emelte 1713-ban az útmenti szobrot, amely sokáig a Komárom felé vezető főút mentén állott („in via Regia versus Comaromium”).

Bővebben...

Életkép az ortodox zsidó szerdahelyi közösségről

Az erősen ortodox szerdahelyi közösség életébe enged beletekinteni személyes emlékein keresztül az 1832-ben született Vámbéry Ármin, a nagy Kelet-kutató.

 „Keresztény polgára vajmi kevés volt a városnak, mert túlnyomó részében zsidó volt a lakosság. Meg is látszott ez félreismerhetetlenül az utczák képén. A zsinagóga előtt egy lakatra járó vaskarika lógott lánczon. Ebbe a karikába csukták a nyakát egész napra annak a bűnös zsidónak, ki vétséget követett el a vallás törvényei, vagy a mi ezzel egyre ment, a társadalmi rend érdekei ellen. Az volt csak a pellengérre állítás! A delikvenst leköpte minden igazhivő zsidó, kit útja a zsinagóga tájékára vitt. Természetesen nem csekély feltünést keltett, különösen a gyermeknép között, ha kocsin vagy lóháton egy-egy falusi nemes tisztelte meg látogatásával a zsidók városát. Jobbára pénzügyleteik lebonyolítása végett jöttek a nemes urak és milyen sietve jöttek, ép olyan vágtatva távoztak is el dolgaik végeztével. A dunaszerdahelyi zsidóság kalmárnép volt a legszegényebbtől a legmódosabbig. Foglalkozott pénzüzletekkel is a gazdagabbja, de a túlnyomó rész csirkével, tojással, veteménnyel kereskedett Bécsbe és Pozsonyba. Mind a mellett nem lehetett volna azt mondani, hogy a túlságos jómód felveti a dunaszerdahelyi zsidóságot. Emeletes háza csak egy volt a városnak, az is keresztény kézen volt: egy Kondé Ignácz nevű birtokosember volt a tulajdonosa. (…)

Bővebben...

Volt egyszer egy Fehér kastély

Dunaszerdahely egykori meghatározó építészeti alkotása volt a Fehér kastély, amelyre ugyan még ma is sokan emlékeznek, de amelyről viszonylag keveset tudni.
A „késő klasszicista stílusú, kétszintes, kéttengelyes, timpanonnal zárt, négyzetes ablakokkal és lizénákkal tagolt, hangsúlyos középrizalittal ellátott épületet” a Csallóközben birtokos Benefai Bacsák család egyik tagja, Bacsák Móric huszárkapitány építette a 19. század első felében.

Bővebben...

DAC 1904 - 1904?

Mítoszt kell törnünk, hiszen a város legendás sportegyesületének, a DAC-nak a tényleges megalakulását - hiteles források alapján - nem 1904-re kell tegyük, hanem attól későbbre. Dehát a DAC akkor nem a legenda, és szájhagyomány szerinti 1904-ben alakult meg? A válasz: nem. Hát akkor mikor? Lássuk a tényeket!

Bővebben...

A Sárga kastély újraírt múltja

Néha az épületek sorsában is vannak titkok - a mi Sárga kastélyunk az egyik legjobb példa erre. Ipolyi Arnold tette közzé 1858-ban, a Csallóközi uti-képekben a kastélyról:  „A városka újabb szebb házai mellett egyik régibb nevezetessége a Kondé család pókatelki kastélya, csúcsán hatalmas póka (pulyka) szobrával. A házat a múlt század manzardi ízlésében meglehetősen szépen emelteté Kondé püspök híres családja számára.”  Ám, mint látni fogjuk, Ipolyi ebben nagyot tévedett: a Sárga kastélyt nem Kondé Miklós püspök építtette.

Bővebben...

Képek beküldése | Képeslapok, dokumentumok feltöltése

Várjuk digitálisan és személyesen is az egykori képeket, képeslapokat, újságokat, emlékeket. Ide kattintva vagy online beküldheti azokat, vagy elérhetőségeinken kapcsolatba léphetünk!

Fórumozz! | Keress minket a közösségi hálón!

Az én városom, Dunaszerdahely elérhető a közösségi oldalakon is. Ha kérdése, észrevétele, ötlete, hozzászólása van, ott megteheti. Ide kattintva elérhet bennünket!

Az én városom | Helytörténeti verseny

Dunaszerdahely Város Önkormányzata várostörténeti versenyt hirdet az alap- és középiskolák, valamint az óvodások számára. Érdemes lesz bekapcsolódni!

Híres eleink mondták | Idézetek városunk jeles elődeitől...

Két szegényház számára hagyok huszezer forintot (...) és ekként a családom által megjelölt alkalmas helyen szegényház építtessék. Ugyanott szegények a család által vétessenek fel és amint az más szegényeknél is szokás, ruháztassanak és vagy naponként bizonyos összeg szabassék ki nekik, vagy élelmeztessenek.”

(Kondé Miklós püspök)

Feliratkozás hírlevélre | Hogy mindenről időben értesülj!

Küldj üzenetet! | Kérdezz bátran

Hány szeme van egy embernek? (Számmal írva!)
E-mail
Tárgy
Üzenet
You are here: Home Blog