• Isten hozta
  Isten hozta

  Isten hozta

  Az én városom, Dunaszerdahely helytörténeti portálon!

  2012. június 22-én indult helytörténeti portálunk célja egyértelmű: sajátos választ akarunk adni a körülöttünk élő emberek számára, hogy mit jelent magyarságunk, mit jelent a gyökerekhez való kötődés, az identitásnak ezek a szálai hogyan is határozzák meg a mi magunk, de főképp gyermekeink jövőbeli életét, boldogulását. Múlt nélkül nincsen jövő, szokták mondani. Mi ezt a múltat akarjuk a kedves szöfröző előtt feltárni, megmutatni. Jelként felemelni...

  Elolvasom a legújabb bejegyzéseket!

   

 • Várjuk a segítségét!
  Várjuk a segítségét!

  Várjuk a segítséget!

  Dunaszerdahely emlékeit kutatjuk!

  Sajnos mindig kevesen vagyunk, és hogy jó munkát, mindenki számára értékeset hozzunk létre, ahhoz az Ön segítségére is szükségünk van. Keressük Szerdahely még ma is fellelhető emlékeit - képeket, képeslapokat, dokumentumokat, régi újságokat (pl. Csallóközi Lapok, Csallóközi Hírlap), tárgyi emlékeket stb. Ha tud, vagy szeretne segíteni, kattintson a lenti gombra!

  Igen, segítek!

   

 • Ön mire emlékszik?
  Ön mire emlékszik?

  Ossza meg emlékeit!

  Ön mire emlékszik? Írja meg nekünk!

  Sokan visszaemlékeznek még a régi városra, az egykor itt élt emberekre. Az emlékek elő-előbukkannak. Írja meg nekünk ezeket, még ha csak pár sorban, gondolatfoszlányban is. Segítse így is a munkánkat!

  Szeretnék pár sort küldeni

   

 • Küldjön hírt, programajánlót!
  Küldjön hírt, programajánlót!

  Küldjön hírt, programajánlót!

  Írjuk meg együtt a közös szerdahelyi eseménynaptárt!

  Sokszor kellemetlen, hogy nem tudunk egymás rendezvényeiről, programjairól. S milyen jó lenne, ha mindezt végre egy helyen tudnánk megnézni.

  A jobb oldalsávban található eseménynaptárral ez lenne a célunk. Azonban hogy minél színesebb és gazdagabb legyen ez a programajánlat, bizony szükségünk van arra is, hogy minél többen elküldjék programajánlókukat!

  Hírt,  eseményajánlót küldök!

   

Dunaszerdahely történelmi blogja | Korok, gondolatok

Pecsét három nyelven – 1853-ból

A „Szerdahelyi Cs. kir. Járásbíróságtól a tekintetes Cs. kir. Magyar-Óvári Járásbíróságnak” 1853. február 20-án küldött levélből többek között megtudjuk, hogy „szerdahelyi lakós Csillag Jakab izraelitának ügyében” a tanuk bármikor megjelennének, de mivel az óváriak péntekre kérték kihallgatásukat, s a „kitűzött nap éppen Péntek nap lévén, melly napon itt Szerdahelyt heti vásár szok tartani, – ezen a napon mulasztásukat és kárukat a panaszt tevő Csillag Jakab nekik nem kárpótolhatná”, írják a járásbíróságnak, tegyék át azt inkább hétfőre. 

A mába tekintve pedig a szerdahelyi járásbíróság háromnyelvű – német, magyar és cseh – pecsétje ad(hatna) útmutatót. Hogy ekképp is lehet – hivatalból hivatalosan, akár három nyelven is...

Okirat az egykori iskola alapkövéből

Az újfalui (ma Dunaszerdahely) születésű paptudós, Csaplár Benedek, aki Dobos Erzsébet és Csaplár Ignác fia­ként látta meg a napvilágot, gyakran megfordult szülővárosában is, és az itteni oktatás alakulását is figyelemmel kísérte.
1861-ben egy ünnepnapi szerdahelyi közgyűlésen lángoló szavakkal szólt az akkor már eléggé leromlott állagú katolikus iskola megmentése ügyében, amely beszéde végén kétszáz forintott tett le az iskola javára. Beszéde után több képviselő egymást túllicitálva adakozott, így elhatározva az iskola újjáépítését.

Bővebben...

Pókateleki Kondé Miklós püspök

A Szerdahely melletti Újfalun született 1730-ban az egyik legrégibb csallóközi nemesi család sarjaként – apja Kondé Gáspár volt. A bölcseletet és teológiát 1749–56-ben Nagyszombatban végezte. Előbb Somorján káplán, majd 1757-ben Csötörtökre, onnan pedig Felbárra került plébánosnak. 1765-től szepesi kanonok, később a bécsi Pazmaneum rektora.

Bővebben...

Szent György? Nagyboldogasszony?

Az 1781-es Batthyány-féle vizitáció szerint nem találjuk a Nagyboldogasszony ábrázolását a főoltáron, ebben az időben tehát egyértelműen Szent György a patrónus. Mégis honnan eredeztethető hát az a furcsa kettősség, amely templomunk védőszentje kapcsán felmerült? Azaz, hogy miért is írják egyszer Szent Györgynek, másszor a Nagyboldogasszonynak a templomunkat?  
Ismét az 1781-es Batthyány-vizitáció idevonatkozó részeit kell megértenünk.

Bővebben...

Ipolyi Arnold templomleírása

„Duna-Szerdahely (Pozsony várm.). 53 Okiratilag, úgy látszik, először 1283-ban említve (Jerney, Magy. Nyelv­kincs. 129.); (itt téved Ipolyi - NA megj.) határozottabban mint régóta népesített hely 1341-ben nevezve (Cod. Dipl. VIII. 4. 482 és IX. 5. 315.), midőn már e hely lelkészét is megemlítve találjuk: Presbyter Ecclesiae S. Georgii de Szerdahely. Sz. Györgynek szentelt ezen temploma tehát már régóta létezhetett.

Bővebben...

Képek beküldése | Képeslapok, dokumentumok feltöltése

Várjuk digitálisan és személyesen is az egykori képeket, képeslapokat, újságokat, emlékeket. Ide kattintva vagy online beküldheti azokat, vagy elérhetőségeinken kapcsolatba léphetünk!

Fórumozz! | Keress minket a közösségi hálón!

Az én városom, Dunaszerdahely elérhető a közösségi oldalakon is. Ha kérdése, észrevétele, ötlete, hozzászólása van, ott megteheti. Ide kattintva elérhet bennünket!

Az én városom | Helytörténeti verseny

Dunaszerdahely Város Önkormányzata várostörténeti versenyt hirdet az alap- és középiskolák, valamint az óvodások számára. Érdemes lesz bekapcsolódni!

Híres eleink mondták | Idézetek városunk jeles elődeitől...

Két szegényház számára hagyok huszezer forintot (...) és ekként a családom által megjelölt alkalmas helyen szegényház építtessék. Ugyanott szegények a család által vétessenek fel és amint az más szegényeknél is szokás, ruháztassanak és vagy naponként bizonyos összeg szabassék ki nekik, vagy élelmeztessenek.”

(Kondé Miklós püspök)

Feliratkozás hírlevélre | Hogy mindenről időben értesülj!

Küldj üzenetet! | Kérdezz bátran

Hány szeme van egy embernek? (Számmal írva!)
E-mail
Tárgy
Üzenet
You are here: Home Blog